Žiar nad Hronom
Ja som cesta, pravda a život. (Ján 14,6)

Program

 

Piatok      18:00  -  Zhromaždenie

Sobota   19:00  -  Modlitby 

Nedeľa   10:00  -  Zhromaždenie (Banská Bystrica)

 

Pre bližšie informácie kliknite na obrázok.