Žiar nad Hronom
Ja som cesta, pravda a život. (Ján 14,6)

Logos

               10/2015                                   9/2015

 

               7+8/2015                              6/2015     

     

 

 

Všetky čísla:  

www.milost.sk/logos